Biogas kan worden geproduceerd met behulp anaërobe vergisters. Deze installaties kunnen worden gevoed met energiegewassen zoals snijmaïs of biologisch afbreekbaar afval zoals zuiveringsslib en voedselafval. Tijdens het proces in een luchtdichte tank, transformeert biomassa-afval in een hernieuwbare energie in genaamd biogas. Biogas kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en groen gas.

Organische co-producten, zoals levensmiddelen die over de datum zijn van supermarkten produceren tussen de 150-350 m3 biogas per ton, en zijn daarom zeer interessant voor biogasinstallaties.

Food Recycling

Met onze Food Depackaging Line, zult u in staat zijn om de waarde te benutten uit uw organische afvalstromen!

Cat 3. afvalstromen zoals:

Levensmiddelen over datum van supermarkten 

Productie-uitval van levensmiddelenproducenten 

Restaurantafval/ Cateringafval/
Swill/ slachtbijproducten en vetten.

Het creëren van twee (2) stromen:

1: Een schone organische energiemix, met een hoge waarde voor biogasinstallaties.
2: Verwijderde verpakkingen. Vaak geschikt voor energie pallets, die kunnen worden gebruikt als brandstof in verbrandingsinstallaties.