Kullanılmış pişirme hayvansal yağlarla ilgili proses:

Engineerings output of the Fat Melting bins

Büyütmek için tıklayın

1.Kullanılmış hayvansal yağlar toplama kutuları veya varillerin içerisinde toplanır
2. Toplama kutuları veya variller bant konveyör aracılığıyla Hayvansal yağ eritme bunkerlerine taşınır
3. Toplama kutuları veya variller Hayvansal Yağ eritme bunkerinden alınarak hidrolik hareketli taban üzerine yerleştirilir
4a. Varillerin kapakları opsiyonel monoray sistemi kullanarak temizleme sistemine taşınabilir
4b. Toplama kutuları ve varilleri içeren hidrolik hareketli zemin sıcak yağ yatağı üzerine batar, bu sayede toplama kutusu varillerin dışındaki hayvansal yağlar eritilir
5. İnce taneler çökeltme ile bunkerin alt kısmına batırılır
6a. Temiz hayvansal yağlar proses içerisinde sonraki adıma pompalanır
6b. Çöken ince taneler bunkerin alt kısmına taşınır
7. Eritme prosesinde sonra hareketli zemin kaldırılır ve boş variller ve toplama kutuları opsiyonel monoray sistemi ile temizleme sistemine taşınır