Yaş kaldırım kenarı atık geri dönüşüm prosesi:Kerbsie waste recycling process with Paddle Depacker

1. Kaldırım kenarı atık hoper veya bunker içerisinde toplanır
2. Helezon konveyör malzemeleri Paddle Depacker içerisine taşır
3. Dönen mili sayesinde Paddle Depacker organik maddeleri ambalajlarından ayırır
4. Temiz organik madde Paddle Depacker altında toplanır ve biyogaz tesislerinde kullanıma hazır olacak şekilde depolama tankı veya tanker kamyona pompalanabilir
5. Temizlenen ambalaj helezon aşağıdaki seçeneklere sahip olacak şekilde konveyor aracılığıyla Paddle Depacker’i terk eder
6.1 Kutu içerisinde toplanır
6.2 Ağırlığını azaltmak için helezon konveyör ile susuzlaştırma presine taşınır
6.3 Helezon konveyör ile konteyner içine taşınır
6.4 Temizleme ve ambalajlama için helezon konveyör ile yıkama kazanına taşınır. Temizlenen malzeme 6.1, 6.2 veya 6.3 nolu seçeneklere taşınır ve organik malzeme tekrar prosese pompalanır.

Ürünlerinizi bizim gıda ambalaj çıkarma çözümümüzle test etmek mi istiyorsunuz? Mavitec kendi test olanaklarına sahiptir.