Exhibitions

eco char

Artık Ecochar Artık Ecochar biyokütle oksijeni az veya oksijensiz ortamda kapalı kap içerisinde ısıtıldığı zaman elde edilen karbon zengin üründür. Ecochar yüksek P vek (Mg veya Ca ) değerlerine sahip olup hacminin iki katı nem tutabilir ve böylece çeker ve karbon negatif proses oranoCo2:C 3:1 dir. Bu karakteristikleri nedeniyle Ecochar toprak verimliliğini büyük ölçüde iyileştirecek, ihtiyaç duyulan besin ve gübre miktarını azaltacak ve karbon yayılma alanını azaltacaktır

therra pretaEcoChar nedir ?
Ecocharı daha iyi anlamak için biyokömür ile karşılaştırabilirsiniz. Biochar binlerce yıl süre boyunca toprakta muhafaza edilmekte ve toprağı zenginleştirmektedir. Kara toprak veya Terra preta Amazon yağmur ormanlarında yer almakta ve içeriğindeki biyokömür malzeme sayesinde en bereketli toprak olarak bilinir.

Biyokömür odunda üretilir ve Ecochar ile kıyaslandığında çok az miktarda besleyiciden oluşur.

Gazlaştırıcımızda gübre, çöp veya biyolojik katıların kullanılması halimde EcoChar çıktıları üstün besin tutma özelliğine sahip olacak ve Biyokömür ile karşılaştırıldığında iyileştirme stabilitesi daha değerli olacaktır. Aslında Ecochar biyokömürün üstün versiyonudur. Ürün randımanlarını artırabilir, tarımı destekleyebilir ve hatta sizin bahçenizde kendi verimliliğinizi optimize edebilir. İlave olarak hayvan yemi ilaveleri, yataklama ve su filtrasyon aracı gibi çok çeşitli kullanımları vardır.

EcoChar başlıca avantajları aşağıdaki gibidir:

 • EcoChar yüksek P ve K (Mg veya CA ) değerlerinden oluşur.
 • Suda kendi hacminin 2.5 3 katı tutma özelliğine sahiptir.
 • Toprakta su tutma kapasitesinin artması nedeniyle ihtiyaç duyulan su miktarını azaltır.
 • Besin miktarını kademeli olarak serbest bırakır böylece ihtiyaç duyulacak gübre ve besin miktarı azalır.
 • Zaman içerisinde performansı artırır, böylece gerekli gübre ve besin miktarları azalır.
 • Patojen içermez. Gazlaştırıcıda yakıldıkları için E coli, büyüme hormonu, ilaç artıkları içermez.
 • Mineral kül be sabit karbon içerir.
 • Değerlidir ve karbon açısından zengindir.
 • Zararlı kaçakları azaltır.
 • Bitkinin büyümesini artırır.
 • Ticari değeri 100-800€ /ton arası değişir. Bileşim ve son kullanım amacına bağlı olarak.

EcoChar Closeup Micro

Ecochar kompozisyonu
Biyokütle malzemeler iki çeşit karbon içerir- sabit karbon ve uçucu madde. Uçucu madde içerisindeki karbon gazlaştırma prosesinde reaksiyona girerken sabit karbon sistem çıkışında arkada kalır.
Herhangi bir yerde bulunan gübre 15 ile 30% arası mineral karbon ve 6 ile 18% arası sabit karbon içerir. Bu 20 ile25% arası karbon içeriğine sahip Ecochar üretir. Ancak faydalı besin dizisi de içerir. P(Fosfor ), K(Potasyum ), Ca(kalsiyum ), ve Mg(Magnezyum ).
Yüksek karbon içeriği ve tutma zamanına bağlı olarak gübre veya tavuk pisliğinden elde edilen EcoCharın patojen, E-col,, büyüme hormonu ve ilaç artıkları içermediği garanti edilir.

üretilme şekli ve oluşturulduğu malzemeye göre EcoChar çok faklı değişiklikler gösterebilir. Aşağıdaki tabloda EcoChar ürünleri tipik bileşimleri yer almaktadır.

tabel EcoChar

Mavitec Yeşil Enerji &Coaltec ticari ölçekte üretilen biyokömürle ilgili olarak çok kapsamlı bilgiye sahiptir. Bu farklı ürün ve toprak türlerine göre ihtiyaçları ele almak üzere biyokömür kalite aralıklarında formülasyona izin verir. Ecochar formülasyonu öncüsü olarak biz bu değerli ticari mal ile ilgili gereken ürün piyasa ve doldurma için dağıtım sistemleri sağlama üzerine çalışıyoruz.